Els objectius de la Medicina Estètica

Els objectius de la Medicina Estètica són la restauració, el manteniment i la promoció de l’estètica, la bellesa i la salut, per al que s’utilitza pràctiques mèdiques i de petit intervencionisme, en què s’emplea anestèsia tòpica o local i en règim ambulatori La Medicina Estètica mai utilitza tècniques de cirurgia major ni que requereixin anestèsia…